Regels

Om de samenwerking tussen Zorggroep Noorderboog en u goed te laten verlopen, hebben we een aantal regels vastgelegd voor beide partijen.

Veilige Zorg

Kwaliteit en veiligheid zijn speerpunten van ons beleid. Daarbij heeft ook de veiligheid van de mensen binnen de organisatie onze voortdurende aandacht.

Governance Code

Zorggroep Noorderboog onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en werkt op basis van algemeen aanvaarde beginselen van corporate governance: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Huisregels

Om het verblijf bij Zorggroep Noorderboog voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, gelden er huisregels.