Veilige zorg

Kwaliteit en veiligheid zijn speerpunten van ons beleid. Daarbij heeft ook de veiligheid van de mensen binnen de organisatie onze voortdurende aandacht.

In het kader van de veiligheid van medewerkers,  cliënten en bezoekers, heeft Zorggroep Noorderboog beleid ontwikkeld om eventuele agressie-incidenten te voorkomen.

Om de veiligheid te verhogen is het programma project Veiligezorg®. Dit heeft geleid tot:

  • Het opstellen van huisregels en deze bekend maken bij de ingangen en recepties van onze locaties
  • Het melden en registreren van incidenten
  • Het trianen van medewerkers in het omgaan met emotie, agressie en geweld
  • Het doen van aangifte bij de politie na incidenten, en waar mogelijk het verhalen van de schade
  • Het organisatorisch vastleggen van nazorg voor slachtoffers

Convenant veilige zorg

Zorggroep Noorderboog ondertekende met de gemeente Meppel, het Openbaar Ministerie en de politie het convenant ‘Veilige zorg’. Dit convenant zorgt voor een goede samenwerking tussen de partners en een snelle afhandeling van incidenten. In het convenant zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd.