Stichting Sociaal Culture Commissie

Naast de steun van vrijwilligers en mantelzorgers kunnen onze cliënten voor iets extra's rekenen op de Stichting Sociaal Culturele Commissie. De Sociaal Culturele Commissie zamelt middelen in voor voorzieningen in de locaties van De Stouwe die het verblijf van cliënten en gasten veraangenamen. Het gaat dan vooral om projecten die niet uit het reguliere zorgbudget gefinancierd kunnen worden.

Meer informatie vindt u hier.