Wetten en verzekeringen

Verschillende wetten en regelingen hebben betrekking op de cliënt en de hulpverlener/begeleider in de zorgsector, zoals de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.