WGBO

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is op 1 april 1995 in werking getreden en heeft tot doel de positie van de bewoner te versterken. 

De WGBO legt de rechten en plichten van bewoner en hulpverlener vast, die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Het verpleeghuis gaat zo'n overeenkomst met de bewoner aan voor het uitvoeren van allerlei medische handelingen, met de daarbij behorende verpleging en verzorging.