Wlz

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Indicatiestelling

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? Of heeft u een vraag over de vorm van de geleverde zorg (zorg thuis of in een instelling)? Kijk dan in onze vragen en antwoorden over Zorg in een zorginstelling.