Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en dekt de kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De rijksoverheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar.

Eigen risico

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. In sommige gevallen kan iemand compensatie krijgen voor het eigen risico. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. Mensen kunnen naast het verplicht eigen risico vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering voor de zorgkosten die niet in het basispakket van de zorgverzekering zitten. Bijvoorbeeld tandartshulp voor personen van 18 jaar en ouder of een uitgebreide dekking voor fysiotherapie. U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of een aanvullende verzekering zinvol is en waartegen u zich wilt verzekeren. Een aanvullende verzekering kunt u in het algemeen het hele jaar door afsluiten. De voorwaarden voor het aanvragen en opzeggen staan in de polisvoorwaarden. U mag uw aanvullende verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan die waar u uw basispakket heeft verzekerd.