Over Zorggroep Noorderboog

Over Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes.

Noorderboog wil mensen met een intensieve zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor thuiszorg kunt u terecht bij Thuiszorg Noorderboog, onderdeel van Zorggroep Noorderboog. Ook bieden we de mogelijkheid voor consultatie en behandeling in de eerste lijn door onze (para) medici. Daarnaast werken we samen met gemeentes, wooncoöperaties, gespecialiseerde zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden.

Zorg en ondersteuning

Zorggroep Noorderboog is een zorgaanbieder met een breed palet aan diensten en producten. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (psychogeriatrie).

  • Verpleeghuiszorg (somatiek en psychogeriatrie)
  • Paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering)
  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Behandeling (individueel en groep)
  • Begeleiding (individueel en groep)
  • (Tijdelijke) verzorging
  • Wijkverpleging (thuiszorg)
  • Eerstelijnszorg en consultatie (specialist ouderengeneeskunde en paramedici, bijvoorbeeld fysiotherapie en diëtetiek)

Indicatie

Voor de meeste vormen van zorgverlening heeft u toestemming nodig van een officiële instantie. Deze zorgvormen worden namelijk betaald door de overheid. Veel andere vormen van onze zorg worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor krijgt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat precies beschreven welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Hoe u zo’n indicatie aanvraagt, hoe deze aanvraag wordt beoordeeld en wat er daarna gebeurt, leest u op de website van het CIZ.

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een beschikking of indicatie. Wanneer u een beschikking of indicatie heeft, worden de kosten van de desbetreffende zorgvorm vergoed. Wel betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Waar vindt u wat?

"Wat ik ervoer van de verpleging was het respect voor de persoon van de patiënt, de warme persoonlijke professionele omgang met mijn vrouw. Altijd alle tijd voor haar, hoe druk ze het ook hadden. Zij was hierin zeker geen uitzondering. Andere patiënten kwamen ook niets tekort."