Omgaan met dementie als naaste

Praktische informatie

Datum
Tijd 19:30 uur
Locatie

In samenwerking met Zorggroep Noorderboog, ZZWD, Treant, Icare en Welzijn De Wolden wordt een informatieavond georganiseerd over omgaan met dementie als naaste.

Door dementie verandert het denkvermogen en het begrip en daarmee de reactie op gebeurtenissen in het dagelijks leven. Bij mensen met dementie zie je dan ook allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen. Voorbeelden zijn: wantrouwen, tegendraads gedrag, boosheid, angst, lusteloosheid of ontremming. Dit kan dus ontstaan door de dementie zelf, maar ook door de manier waarop de omgeving omgaat met de persoon met dementie.

Joke Vliegenthart, casemanager Dementie van Icare en Mw. Zijnge en Mw. v/d Veen, ervaringsdeskundigen, nemen u deze avond mee en laten zien waardoor de vaak onbegrijpelijke reacties ontstaan en wat u kunt doen om het leven voor beiden zo aangenaam mogelijk te houden.

Programma

19.30 uur Opening

19.40 uur presentatie filmpje, casemanager

20.30 uur pauze, mogelijkheid voor het opschrijven van vragen

20.45 uur ervaringsdeskundige

21.00 uur vragen ronde en mogelijkheid tot interactie

21.30 uur afsluiting

Locatie

’T Neie Punt, Jan Wieringaweg 109 te Ruinen   

Aanmelden

Om u gastvrij te kunnen ontvangen, verzoeken wij u om u vóór 10 mei  aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar m.feddema@zzwd.nl. of gerriederoo@welzijndewolden.nl onder vermelding van themabijeenkomst Omgaan met dementie als naaste.