De organisatie

De organisatie

Zorggroep Noorderboog is een zorgaanbieder met een breed palet aan diensten en producten. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (psychogeriatrie).

Ons werkgebied ligt in Zuidwest-Drenthe en Noordwest Overijssel. In onze 15 locaties bieden we diverse vormen van zorg en behandeling, zowel voor onze bewoners als voor mensen die zelfstandig wonen.

  • Verpleeghuiszorg (somatiek en psychogeriatrie)
  • Paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering, psychologische hulp)
  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Behandeling (individueel en groep)
  • Begeleiding (individueel en groep)
  • Wijkverpleging (thuiszorg)
  • Eerstelijnszorg en consultatie (specialist ouderengeneeskunde en paramedici, bijvoorbeeld fysiotherapie en diëtetiek)