Missie en visie

Zorggroep Noorderboog is ontstaan uit VVT Noorderboog en De Stouwe. We zijn actief in de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden en Staphorst.

Wij vinden het belangrijk dat mensen als ze ouder worden, midden in de samenleving blijven staan, bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, revalidatie of verpleging. Wij zorgen voor een betere aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcombinatie en beschermd wonen in een verpleeghuis. Zo aangenaam mogelijk oud worden, in een prettige omgeving, dat is waar wij voor staan.

Missie: waar staan we voor?

Zorggroep Noorderboog biedt persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een vraag om herstel en ondersteunt hen in het organiseren daarvan.

Visie: waar gaan we voor?

Medewerkers en vrijwilligers dragen bij aan goede zorg voor de cliënt, in goed samenspel met de cliënt, diens sociaal netwerk en in (een keten van) samenwerking met anderen.

Goede zorg is passende aandacht hebben voor het leven van de cliënt, de eigen ervaring van gezondheid met oog voor eigen regie en het versterken van veerkracht.

Goed samenspel met het sociale netwerk is gericht op het behouden en versterken van de eigen regie. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Positieve gezondheid is uitgangspunt in ons handelen.

Medewerkers en vrijwilligers zijn deskundig in hun vakgebied, ervaren dat de organisatie de 5 P’s (passie, plezier, positie, professioneel, persoonlijk) hoog in het vaandel heeft staan en dragen hier actief aan bij.

Zorggroep Noorderboog staat midden in de samenleving en draagt proactief bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en de kans heeft zijn of haar leven op eigen wijze in te richten.