Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden binnen Zorggroep Noorderboog, die de collectieve belangen van de werknemers vertegenwoordigt zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. De OR heeft overleg met de Raad van Bestuur op voet van gelijkheid. De rechten en plichten van de OR zijn ontleend aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Ambitie

De OR Zorggroep Noorderboog heeft de volgende ambitie:

  • De OR vind het belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie in de organisatie plaatsvindt en dat medewerkers betrokken worden bij besluitvorming.
  • De OR levert een actieve bijdrage aan besluitvorming en neemt initiatieven om hun rol en invloed zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Contact

OR zorggroep Noorderboog, Werkhorst 26, Meppel (2e verdieping)

(0522) 752 832

(06) 82 17 68 34

e-mail