Privacy

Heeft u als redactie of journalist vragen over Zorggroep Noorderboog, dan kunt u contact opnemen met de afdeling PR en Communicatie. Alle contacten met de pers verlopen via deze afdeling. Dit geldt ook wanneer u een medewerker of cliënt wilt interviewen.

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Om de privacy van onze cliënten, bewoners en medewerkers te waarborgen, mag geen enkele vorm van geluids- en/of beeldregistratie gemaakt worden in gebouwen of op terreinen van Zorggroep Noorderboog, zonder nadrukkelijke toestemming van de afdeling Communicatie of de Raad van Bestuur. Ook cliënten, bewoners en medewerkers moeten toestemming geven voordat zij op beeld of geluidsmateriaal worden opgenomen. Het is evenmin toegestaan om gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor toestemming is verleend.

Persberichten

Persberichten die Zorggroep Noorderboog via mail aan de regionale- of landelijke media verspreidt, zijn meestal gelijktijdig op deze website te vinden. Als u deze persberichten niet ontvangt en hier wel prijs op stelt, stuurt u dan een e-mail met uw naam, bedrijf en e-mailadres. Wij plaatsen u dan op onze perslijst.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.