Stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog

Stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog

De stichting Jannes van Echten is op 16 mei 1994 opgericht. Het had oorspronkelijk als doel om het welzijn van de bewoners en verzorgenden van het verpleeghuis Reggersoord in Meppel te bevorderen.

In 2017 is de Stichting Sociaal Culturele Commissie van voorheen De Stouwe opgegaan in de Sichting Jannes van Echten. De Stichting zamelt middelen in voor voorzieningen in de locaties van Zorggroep Noorderboog die het verblijf van bewoners en gebruikers veraangenamen. Het gaat vooral om zaken die niet uit het reguliere zorgbudget gefinancierd kunnen worden.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Jannes van Echten zijn:

 • Bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners en gebruikers bij de locaties van Zorggroep Noorderboog.
 • Mede organiseren van activiteiten voor bewoners en gebruikers in nauwe samenwerking met medewerkers en vrijwilligers.
 • Aanschaffen van materialen die voor de ontspanning en het woongenot van de bewoners belangrijk zijn en die niet uit het reguliere zorgbudget gefinancierd kunnen worden.

ANBI-status

De stichting Jannes van Echten heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

 • er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan de stichting;
 • uitkeringen van de stichting aan locaties zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
 • donaties door sponsors zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
 • donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

Bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn:

 • Thijs Bouwknegt
 • Jan Gelderloos
 • Henk Gielen
 • Willem Rumph

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning of vergoeding.

Vergaderdata bestuur

De vergaderingen van de Steunstichting Jannes van Echten zijn altijd op woensdagmiddag om 14.30 uur,

 • 12 februari 2020
 • 11 maart 2020
 • 8 april 2020
 • 6 mei 2020
 • 3 juni 2020
 • 1 juli 2020
 • 29 juli 2020
 • 26 augustus 2020
 • 23 september 2020
 • 21 oktober 2020
 • 18 november 2020
 • 16 december 2020

Wilt u een bijdrage leveren?

Voor de financiering van haar activiteiten is de Stichting Jannes van Echten afhankelijk van erfstellingen, giften, legaten en donaties. Wilt u een bijdrage leveren? Maak dan een gift over aan Stichting Jannes van Echten. Als u donateur wilt worden, kunt u een e-mail sturen. Vermeld in uw bericht uw naam, e-mailadres en de hoogte van uw bijdrage. Uiteraard is ook een eenmalige bijdrage van harte welkom. Het rekeningnummer is NL98 ABNA 0825 7838 52,  Stichting Jannes van Echten te Meppel.

Aanvraagformulier

Heeft u een idee hoe de Stichting Jannes van Echten kan ondersteunen? Download het aanvraagformulier en stuur deze naar de Stichting Jannes van Echten, Postbus 508, 7940 AM, Meppel. Mailen mag ook: steunstichting@noorderboog.nl.