Verpleegkundig Advies Raad (VAR)

De VAR staat voor Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad en is een adviesorgaan van verpleegkundigen en verzorgenden voor de Raad van Bestuur.

De VAR beoogt met advisering vanuit inhoudelijk verpleegkundig- en verzorgend perspectief een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg en aan de verdergaande inhoudelijke ontwikkeling van het verpleegkundig en verzorgend beroep.