Veilige Zorg

Kwaliteit en veiligheid zijn speerpunten van ons beleid. Daarbij heeft ook de veiligheid van de mensen binnen de organisatie onze voortdurende aandacht. In het kader van de veiligheid van medewerkers,  cliënten en bezoekers, heeft Zorggroep Noorderboog beleid ontwikkeld om eventuele agressie-incidenten te voorkomen.

 • Opstellen van huisregels en deze bekend maken bij de ingangen en recepties van onze locaties.
 • Melden en registreren van incidenten.
 • Trainen van medewerkers in het omgaan met emotie, agressie en geweld.
 • Doen van aangifte bij de politie na incidenten, en waar mogelijk het verhalen van de schade.
 • Organisatorisch vastleggen van nazorg voor slachtoffers.

Huisregels

Om het verblijf bij Zorggroep Noorderboog voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, gelden de volgende huisregels:

Wat doen we wel?

 • Iedereen gaat op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de cliënten.
 • Medewerkers behandelen u deskundig, professioneel en met aandacht voor u als persoon.
 • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze cliënten.
 • Cliënten en bezoekers bevinden zich alleen in de gebouwen of op de terreinen van Zorggroep Noorderboog als zij daar een geldige reden voor hebben.
 • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op.
 • Medewerkers mogen, indien nodig, vragen naar uw identiteitsbewijs.
 • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.

Wat doen we niet?

 • Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd.
 • Niemand draagt wapens, van welk soort dan ook.
 • Niemand rookt op andere plekken dan de speciaal daartoe aangewezen ruimten

Waar?

Deze huisregels gelden voor álle locaties, gebouwen en (parkeer)terreinen van Zorggroep Noorderboog.

Handhaving

 • Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doet Zorggroep Noorderboog aangifte bij de politie.
 • Bij het niet naleven van deze regels kan de Raad van Bestuur u de toegang tot het gebouw en/of het terrein ontzeggen.
 • Bij diverse locaties zijn op verschillende plaatsen camera’s opgehangen. Zij waken over de veiligheid van ons allemaal.

Aansprakelijkheid

 De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten, patiënten of bezoekers.