Laatste nieuws

Laatste nieuws

De CMR wil u graag op de hoogte houden. Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen via deze website. U treft onze nieuwsbrieven aan onder het Kopje "Uit de CMR ". 

 

Bijzonderheden of recente ontwikkelingen die wij graag onder de aandacht willen brengen doen we op deze pagina "Nieuws".

Oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 is geplaatst op de website. 

Wilt u deze lezen? Klik hier.

Juli 2019

Later dan gepland, waarvoor ons excuus, is het CMR jaarverslag 2018 geplaatst op de website. 

Ook nu zullen we weer een x-aantal exemplaren neerleggen in de centrale ruimten op de locaties! 

 

Juni 2019

De eerste nieuwsbrief van de CMR is een feit!

De korte verslagen van de CMR-RvB overleggen gaan we vervangen voor een "Nieuwbrief CMR". Op deze wijze  hopen wij u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken  als het gaat om cliëntenmedezeggenschap en -participatie. 

De nieuwsbrief is terug te vinden onder het kopje "Uit de CMR".

Januari 2019

Nieuwe leden CMR en nieuwe voorzitter

We hebben positieve reacties gehad op de vacature leden voor de Cliënten Medezeggenschap Raad. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat we 3 nieuwe leden kunnen verwelkomen in de CMR. Deze 3 nieuwe leden zullen ook een rol op zich nemen in de diverse CPG's van Zorggroep Noorderboog.

Welkom Sabah Aoulad El Kadi, Ria van Beek-Holtrop en Henk Tragter!

Naast de verwelkoming van 3 nieuwe leden hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van Tini Sanders, voorzitter van de CMR en CPG lid van De Menning. Om gezondheidsredenen heeft Tini besloten de beide functies neer te leggen. Wij bedanken Tini voor zijn enorme inzet en gedrevenheid en wensen hem het allerbeste toe.

Tijdens de afwezigheid van Tini Sanders heeft Janny Brug-van Erkelens als plaatsvervangend voorzitter de honneurs waargenomen. Per 1 januari '19 neemt zij definitief het stokje over van Tini Sanders als voorzitter CMR.

10 november 2018

Nieuwe leden CMR gezocht!

 

Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van Zorg? Bent u positief kritisch, heeft u hart voor de zorg, tijd en energie? Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Meer informatie? Klik hier.

24 april 2018

Het jaarverslag CMR 2017 is geplaatst op de website. Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe lay-out waar wij in ieder geval erg content mee zijn.

Wij zullen ook een x-aantal exemplaren neerleggen in de centrale ruimten op de locaties! 

18 april 2018

Het werkplan 2018/2019 CMR Noorderboog is geplaatst op de website. U kunt deze terugvinden onder het kopje "Documenten".

Februari 2018

De CMR is op dit moment bezig om zijn Werkplan 2018/2019 vorm te geven. Uiteraard willen wij ook de suggesties van u hierin meenemen. Om die reden nodigen wij u uit uw suggesties aan ons door te geven. Dit kunt u doen door rechtstreeks een mailtje te sturen naar Cliëntenraad@noorderboog.nl