Laatste nieuws

Laatste nieuws

De CMR wil u graag op de hoogte houden. Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen via deze website. U treft onze verslagen aan onder het Kopje "Uit de CMR (verslagen)". Deze verslagen worden, zodra vaststelling heeft plaats gevonden in de CMR, op de site geplaatst.

Bijzonderheden of recente ontwikkelingen die wij graag onder de aandacht willen brengen doen we op deze pagina "Nieuws".

24 april 2018

Het jaarverslag CMR 2017 is geplaatst op de website. Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe lay out waar wij in ieder geval erg content mee zijn. 

Wij zullen ook een x-aantal exemplaren neerleggen in centrale ruimten op de locaties!

18 april 2018

Het werkplan 2018/2019 CMR Noorderboog is geplaatst op de website. U kunt deze terugvinden onder het kopje "Documenten".

Februari 2018

De CMR is op dit moment bezig om zijn Werkplan 2018/2019 vorm te geven. Uiteraard willen wij ook de suggesties van u hierin meenemen. Om die reden nodigen wij u uit uw suggesties aan ons door te geven. Dit kunt u doen door rechtstreeks een mailtje te sturen naar Clientenraad@noorderboog.nl.