Samenstelling CMR

Samenstelling CMR

Sinds 1 januari 2017 is de CMR (Cliënten Medezeggenschaps Raad) ingesteld.

De samenstelling is als volgt:

  • Henk Weide voor Reggersoord, Het Anker en Kaailanden
  • Janny Brug-van Erkelens voor De Schiphorst
  • Henk Spittje voor Zonnekamp
  • Hans Pastoor voor Reestoord
  • Henk Veld voor 't Vonder en Dunninghe (Woon- en wijkzorg)
  • Tini Sanders voor De Menning , tevens voorzitter van de CMR.
  • Jaap van Essen voor De Woonark/Zonnekamp

Linking Pin

De Linking Pin personen zijn die personen die vanuit de CPG's het contact onderhouden met de CMR en visa versa. Deze Linking Pin personen zijn belangrijk indien er vanuit de CPG's geen personen zijn die zitting hebben in de CMR.

Op dit moment hebben we de volgende Linking Pin personen:

  • vacant voor Jan Thijs Seinenhof
  • Ben Mol voor Irene
  • Paul Petersen/Jaap van Essen voor De Woonark