Samenstelling CMR

Samenstelling CMR

Sinds 1 januari 2017 is de CMR (Cliënten Medezeggenschaps Raad) ingesteld.

De CMR van ZG Noorderboog bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 personen, bij voorkeur afgevaardigd door de CPG’s uit hun midden of namens hen. Bij de samenstelling wordt o.a. gekeken naar diversiteit. Aspecten van diversiteit kunnen zijn: leeftijd en geslacht, deskundigheid, ervaring, maatschappelijke of culturele achtergrond waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling.

De leden van de CMR worden afgevaardigd voor een termijn van 4 jaar. Dit kan verlengd worden met een 2e termijn van 4 jaar.

De huidige samenstelling is als volgt:

 • Henk Weide voor Reggersoord en De Schiphorst/Kaailanden (1 CPG)
 • Janny Brug-van Erkelens voor De Schiphorst/Kaailanden (1 CPG), tevens voorzitter van de CMR.
 • Henk Spittje voor Zonnekamp
 • Hans Pastoor voor Reestoord
 • Henk Veld voor 't Vonder en Dunninghe
 • Jaap van Essen voor De Woonark/Zonnekamp
 • Henk Tragter voor De Menning en Jan Thijs Seinenhof
 • Sabah Aoulad El Kadi voor het Anker en Irene
 • Ria van Beek-Holtrop voor Nijenstede.

Linking Pin

De Linking Pin personen zijn die personen die vanuit de CPG's het contact onderhouden met de CMR en visa versa. Deze Linking Pin personen zijn belangrijk indien er vanuit de CPG's geen personen zijn die zitting hebben in de CMR.

Op dit moment hebben we de volgende Linking Pin personen:

 • Ben Mol voor Irene
 • Paul Petersen voor De Woonark