Vergaderdata CMR

Vergaderdata CMR

De CMR vergadert in principe 2 keer in de maand. Het eerste overleg in de maand is veelal een eigen overleg. Het 2e overleg in de maand vindt plaats met de Raad van Bestuur.

De data zijn voor 2019 zijn:

CMR overleg:

15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 23 april,  7 mei, 18 juni, 2 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober,  5 november en 3 december.

 

CMR- RvB overleg;

29 januari, 26 februari, 26 maart, 21 mei, 16 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december.

 

Wijzigingen voorbehouden.