Vergaderdata CMR

Vergaderdata CMR

De CMR vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand met de Raad van Bestuur.  Het eigen CMR overleg vindt 2 weken voorafgaand het overleg met de Raad van Bestuur plaats

De data zijn voor 2018 zijn:

CMR overleg:

10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 24 april, 22 mei, 26 juni, 21 augustus, 18 september, 23 oktober en 7 november.

 

CMR- RvB overleg;

10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 11 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december.

 

Wijzigingen voorbehouden.