Vergaderdata CMR

Vergaderdata CMR

De CMR vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand met de Raad van Bestuur.

De data zijn voor 2017 zijn:

4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.