Vergaderdata CMR

Vergaderdata CMR

De CMR vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand met de Raad van Bestuur.

De data zijn voor 2018 zijn:

10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 11 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december.