Convenant voor behoud medewerkers in de zorg

vrijdag 29 juni 2018

Op woensdag 27 juni ondertekenden bestuurders van ouderenzorgorganisaties in Drenthe een convenant om medewerkers te behouden voor de ouderenzorg.

Vanuit het besef dat:

  • iedere zorgmedewerker nodig is om ook de komende decennia kwalitatief goede zorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen en
  • werkgevers elkaar nodig hebben de zorg als aantrekkelijke werkgever te profileren,
     
    is er met het tekenen van een convenant uiting gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om medewerkers te behouden voor de Drentse zorg. Dat betekent dat de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om medewerkers een andere werkplek aan te bieden, indien de werkgelegenheid bij één van de organisaties onder druk dreigt te komen. De werkgevers zullen geen kans onbenut laten om medewerkers te behouden voor de zorg.

Laatste nieuws