Het mooiste vak dat er is!

Het mooiste vak dat er is!

maandag 19 november 2018

ActiZ heeft de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ overhandigd aan minister Hugo de Jonge en aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze medewerker Margreet Jobing, persoonlijk begeleider, vertelt in deze publicatie op pagina 25 wat zij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Laatste nieuws