Hoe begeleidt parkinsonverpleegkundige Desiree cliënten met de ziekte van Parkinson tijdens het revalidatieproces?

donderdag 19 september 2019

Cliënten met de ziekte van Parkinson kiezen zelf voor opname op de revalidatieafdeling in verpleeghuis Zonnekamp. Zij komen hier op aanraden van de huisarts of neuroloog. Een  opname is voor de cliënt ingrijpend. Hij moet zich kwetsbaar opstellen, testen en oefeningen doen en iedereen verwacht wat van hem. Ook moet hij wennen aan het verblijven op de afdeling en de verzorgenden en verpleegkundigen. Hij doet dit allemaal met het doel om optimaal te gaan functioneren.

“Als parkinsonverpleegkundige begeleid ik de cliënt gedurende het hele revalidatietraject”, vertelt Desiree Kruithof. “Ik overzie zijn behandeltraject. De specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog ziet een cliënt op zijn spreekuur. Ik probeer de informatie die ik van alle behandelaren en van de zorg krijg te combineren en kijk wat de cliënt nodig heeft en waar hij zich goed bij voelt. Ook stem ik voor de cliënt de afspraken op elkaar af. Ik sta hem bij en stuur soms bij. Je kunt mij zien als de lijm tussen de cliënt, de arts, behandelaren en de verzorgenden.”

Een boeiend spel van strijd en overwinning

Desiree vindt haar werk boeiend. Zij bewondert het leerproces dat cliënten doormaken en zij houdt van het persoonlijke contact met de cliënten. “Omdat cliënten hier wat langer verblijven, kan ik een band met ze opbouwen. In het begin kost het veel tijd om de doelen op elkaar af te stemmen. Als ik na een paar dagen vooruitgang zie en zie dat de cliënt gelukkig wordt, dan doet me dat goed. Het spel van strijd voeren en overwinnen vind ik leuk. Overwinnen is met elkaar genieten. Naast de zorg voor de cliënt heb ik ook graag aandacht voor de omgeving, de partner en de kinderen van de cliënt.

Ik vind het mooi dat ik samen met de cliënt het hele revalidatietraject kan afwerken. Door mijn uitgebreide kennis en ervaring weet ik waar de pijnpunten van de cliënten zitten en ga ik steeds betere kwaliteit leveren. Toch leer ik Iedere dag nog van mijn cliënten.”

Samenwerking leidt tot kwalitatief hoogwaardige zorg voor Parkinsonpatiënten

In Zonnekamp werken gespecialiseerde en ervaren therapeuten. Zij hebben nauw contact met de neurologen in de ziekenhuizen en zij werken in regionale netwerken en ontmoeten elkaar bij het Parkinsoncafé. Desiree: ‘Samen streven we naar de beste parkinsonzorg.’

Laatste nieuws