Hoe maakt Rienk Sybrandi het verschil voor mensen met de ziekte van Parkinson?

dinsdag 18 juni 2019

“Als arts ben ik gelukkig als het mij samen met mijn collega’s lukt om mensen met de ziekte van Parkinson meer kwaliteit van leven te geven”, zegt Rienk Sybrandi. “Parkinson is een ziekte waar veel mensen echt aan lijden. Er is veel aan te doen en je kunt met de juiste behandeling mooie resultaten bereiken. Dat geeft veel voldoening en motiveert mij in mijn werk.”

Rienk werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Noorderboog. Zijn aandachtsgebied is Parkinson en parkinsonismen. Zijn interesse voor Parkinson begon toen hij twintig jaar geleden tijdens zijn opleiding een scriptie schreef over apomorfine. Dat geneesmiddel werd toen nog weinig gebruikt, maar behoort nu tot de moderne behandelingen. Voor de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde werkte Rienk ook een jaar in de neurologie en volgde hij allerlei scholingen op het gebied van Parkinson.

Waarom behandelt Rienk graag mensen met de ziekte van Parkinson?

De ziekte veroorzaakt problemen bij het bewegen en ongemakken op allerlei andere terreinen. Denk aan: problemen met de stoelgang en met plassen, problemen bij dagelijkse handelingen, problemen bij het komen tot handelingen en problemen bij slikken en spreken.

“Het is iedere keer een uitdaging om goed in beeld te krijgen waar een cliënt tegenaan loopt. Je moet je goed inleven in de cliënt, goed doorvragen en ook aandacht hebben voor niet in het oog vallende klachten. Daarnaast moet je erachter komen wat de cliënt belangrijk vindt en graag doet. Als mevrouw Dekker graag televisie kijkt en zij kan zelf de afstandsbediening niet meer bedienen, dan is dat voor haar een groot probleem. Het is mooi als je hier dan iets op kunt verzinnen en als je hier dan de therapie op kunt richten.”

Hoe maakt Rienk samen met behandelaren het verschil voor een cliënt met de ziekte van Parkinson?

In Zonnekamp zit het expertisecentrum voor behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen met de ziekte van Parkinson. Door de jaren heen is het behandelaanbod in Zonnekamp steeds verder uitgebreid. Zo is er de PRO (Parkinson Revalidatie Opname) voor het optimaal instellen op medicatie en de dagbehandeling en is er een Parkinson oefengroep.

Uniek is de samenwerking met de neuroloog en parkinsonverpleegkundige. Zij houden zelfs spreekuur in Zonnekamp. Als arts werkt Rienk verder nauw samen met een team van parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen, muziektherapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden. Allemaal collega’s die geïnteresseerd zijn in Parkinson en die deskundig zijn op dit gebied.  

“Het is mooi om samen resultaten te behalen”. Hij vertelt verhalen van cliënten die hij behandelde en waarbij hij samen met zijn collega’s vooruitgang boekte. “Ik ontmoette een vrouw. Zij lag stijf in bed en kon niet eten. Nadat de diagnose Parkinson was gesteld en ze de juiste medicijnen en therapie kreeg, kon ze weer lopen. Een andere cliënt kon zich door de Parkinson niet goed meer concentreren. Lezen was haar hobby. Vanwege haar concentratieproblemen moest ze dit opgeven. Na aanpassing van de medicatie lukte het haar wel weer om te lezen.

Als het lukt om een cliënt met medicijnen en met behulp van de juiste therapie te behandelen en goede resultaten te bereiken, dan geeft dat veel voldoening.” 

Er valt wat te kiezen in Noorderboog! Diverse therapeuten zetten zich in voor de cliënt met Parkinson. De cliënt beslist zelf over de behandeling.
Er valt wat te kiezen in Noorderboog! Diverse therapeuten zetten zich in voor de cliënt met Parkinson. De cliënt beslist zelf over de behandeling.

Laatste nieuws