Leerlingen basisschool lopen dagje mee in Nijenstede

Leerlingen basisschool lopen dagje mee in Nijenstede

maandag 29 januari 2018

Hallo ik ben Noor en heb mogen meelopen in Nijenstede. Woensdag morgen zijn we met de auto naar Nijenstede gegaan. Als eerste krijgen we uitleg van de meester. En dan mochten we naar het lokaal waar we de spellen voor de oudere mensen neer zetten en daarna mocht ik bij de kapper helpen.

Dit mocht ik doen:  krulspelden uit halen, haar wassen en haarlak spuiten. Dat was heel leuk, want het was de eerste keer dat ik echt mocht helpen bij een kapperszaak. Het haar van de oudere mensen voelde wel anders. De oudere mensen waren blij dat ik hielp. Ze zeiden dat ze het erg leuk vonden. En ze vonden hun haar mooi geworden. En op het einde mochten we bij het lokaal met de wondertafel spel spelen. Er was buiten ook een man die mondharmonica speelt. Ik vond het een leuke dag ik denk dat ik later wel kapper word. Ook de oude mensen vond ik leuk. Ik hoop dat ik weer eens terug mag komen.

Wij, Joran, Lars en Tiemen, zijn naar Nijenstede geweest. Wij hebben mensen verzorgd met koffie, thee en  koek. Het was heel leuk we hebben ook met de ouderen spelletjes gedaan. Zoals galgje, rummikub en andere spelletjes. We hebben mensen uit huis gehaald en met ze gekletst. En ook nog in groepjes  gewerkt. We zaten met z’n tweeën in een groepje. Op het einde gingen we met de tovertafel. Dat is een beamer. Als eerst was er een strandbal die je kon weg tikken.

Accrete, onderwijs op maat

De kinderen volgen onderwijs bij Accrete, Christelijk onderwijs en opvang. Accrete onderscheid zich naast de Plusklas met onderwijs op maat voor leerlingen met minder cognitieve mogelijkheden (‘anders begaafden’). Het opzetten van een Praktijkklas voor deze kinderen voorziet in een behoefte. De roep om praktisch ingestelde mensen wordt steeds luider. Door de druk op de 'leer' vakken zijn de praktische vakken op de achtergrond geraakt, waardoor kinderen steeds minder praktische vaardigheden ontwikkelen. Een belangrijk neveneffect van een Praktijkklas kan zijn, dat het een rol kan spelen in het wegnemen van het nog steeds negatieve imago van het praktijkonderwijs/beroepsonderwijs.

Excursies

Daarnaast kunnen de leerlingen via excursies een blik werpen op een voor hen mogelijke toekomst, waardoor ze wellicht meer gemotiveerd raken voor de voor hun ‘lastiger vakken’. Tijdens dit soort bezoeken kunnen de leerlingen tevens sociale vaardigheden ontwikkelen. Het op deze manier anders bezig zijn zal een positief effect hebben op het zelfbeeld van de leerlingen.

Laatste nieuws