Nieuw Nederlands initiatief: De Week van de Afasie

donderdag 26 september 2019

In de week van 5-12 oktober 2019 organiseert AfasieNet, hét landelijke platform voor afasie in Nederland, ‘De Week van de Afasie.’ Het is de eerste keer dat deze week wordt georganiseerd. Met deze week wil AfasieNet een grotere bekendheid geven aan afasie en laten zien dat afasie mensen door heel Nederland raakt op heel veel verschillende manieren. 

Wat is afasie?

Afasie is een beperking in het gebruik van taal, ontstaan door niet aangeboren hersenletsel (NAH). Door schade in de taalgebieden van de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte, kunnen mensen met afasie verschillende problemen ondervinden bij het begrijpen en uiten van taal. Iemand met afasie kan daardoor niet goed onder woorden brengen wat hij wil zeggen. Dat is niet alleen lastig voor hemzelf, maar ook voor zijn gesprekspartners. In Nederland hebben 30.000 mensen afasie, een stoornis waar ook een heel sociaal netwerk mee te maken heeft: partners, kinderen, ouders, familieleden, kennissen, vrienden, collega’s, hulpverleners, ambtenaren en middenstanders.

Zorggroep Noorderboog

Binnen Zorggroep Noorderboog behandelen we mensen met afasie.  Mensen komen vanuit de thuissituatie in een van de communicatiegroepen. Nelleke Loseman, logopedist/afasietherapeut en Cora van Hien, activiteitenbegeleider, behandelen en begeleiden de mensen met afasie in groepsverband, waarbij ze geregeld thema’s behandelen die direct betrekking hebben op het dagelijks leven. Voor de Week van de Afasie 2019 zullen de deelnemers van de communicatiegroepen zich op hun manier inzetten om afasie bekendheid te geven, met als doel meer begrip voor hun problematiek. Zo zullen onder andere posters worden verspreid, er zullen mooie afbeeldingen worden gemaakt met pakkende teksten en er zullen ervaringsverhalen worden beschreven.

Isolement

Afasie maakt mensen eenzaam. Weer aan het werk gaan is heel moeilijk. Het tempo van communicatie ligt simpelweg te hoog en het vereiste taalvermogen ligt vaak buiten het bereik. Voor de gemiddelde Nederlander, waaronder ook zorgambtenaren en hulpverleners, is het lastig om begrip op te brengen voor de situatie van mensen met afasie. Dat komt omdat het ontbreekt aan kennis over deze beperking. Hierdoor weten mensen zich niet goed te gedragen als ze iemand met afasie ontmoeten.

Onbekendheid

De direct betrokkenen, zowel de mensen met afasie, hun naasten, de logopedisten en andere behandelaren, weten welke gevolgen de afasie heeft voor het dagelijks leven. Mensen met afasie worstelen om te kunnen communiceren en hun naasten doen hun uiterste best om communicatie te vergemakkelijken. Toch merken mensen met afasie dat hun kennissen, buren en mensen die ze vanuit verenigingen kennen, moeite hebben met de afasie. Dit komt grotendeels door onbekendheid en de angst om de communicatie niet goed te laten verlopen. Mensen met afasie voelen dit meestal haarfijn aan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Logopedie. Op de website www.afasienet.com is algemene informatie te lezen. De website is voor zowel de mensen met afasie en hun naasten, voor professionals als voor verwijzers.

Eén van de activiteiten die is uitgevoerd in de communicatiegroep in het kader van de Week van de Afasie.
Eén van de activiteiten die is uitgevoerd in de communicatiegroep in het kader van de Week van de Afasie.

Laatste nieuws