Nieuw sociaal raamwerk Zorggroep Noorderboog

woensdag 11 juli 2018

Per 1 juni 2018 heeft Zorggroep Noorderboog een nieuw sociaal raamwerk. Dit komt in de plaats van het vorige sociaal plan.

Zorggroep Noorderboog en de werknemersorganisaties CNV, FBZ en NU’91 wilden geen traditioneel sociaal plan maken, dat past niet bij waar de organisatie voor staat. Noorderboog wil graag in gesprek blijven met de medewerkers en op voorhand samen een oplossing bedenken voor eventuele gevolgen van organisatieveranderingen voor de medewerkers. Ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk zo veel mogelijk medewerkers voor de zorg te behouden. De ondernemingsraad is betrokken bij het opstellen van het raamwerk en staat hier volledig achter.

Drie-fasenmodel

Gekozen is voor een sociaal raamwerk met een drie-fasenmodel, waarbij zo veel mogelijk in de eerste fase wordt geregeld, als er (nog) geen dreiging is van reorganisatie. In deze fase zet Noorderboog instrumenten in om medewerkers zo veel mogelijk ontwikkelkansen te geven, om op zo te anticiperen op eventuele toekomstige wijzigingen in de organisatie. In fase 2 en 3 is wel sprake van dreiging van reorganisatie. Per organisatiewijziging wordt beoordeeld welke fase, inclusief de bijbehorende afspraken over procedures en voorzieningen, passend is om (het risico op) gevolgen voor de inzetbaarheid en werkgelegenheid voor medewerkers zo veel mogelijk op te vangen.

Mobiliteit

Het is een bewuste keus om het mobiliteitsbeleid van Zorggroep Noorderboog op te nemen in het sociaal raamwerk. De doelstelling is om bewust en adequaat te blijven sturen en anticiperen op ontwikkelingen, en de medewerkers daarin uitdrukkelijk en tijdig mee te nemen. De medewerkers kunnen daardoor zelf bepalen hoe ze zich ontwikkelen, met hulp van Zorggroep Noorderboog. Mobiliteit staat immers niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met thema’s als duurzame inzetbaarheid en organisatieontwikkeling.

De onderhandelingspartijen zijn niet over één nacht ijs gegaan om te komen tot het sociaal raamwerk. Zorggroep Noorderboog, CNV, FBZ, NU’91 en de ondernemingsraad zijn echter tevreden over de inhoud en de samenwerking tussen alle partijen om dit raamwerk tot stand te brengen.

Wilma Boekwijt, vicevoorzitter van de ondernemingsraad en bestuurder Huub Rommers.
Wilma Boekwijt, vicevoorzitter van de ondernemingsraad en bestuurder Huub Rommers.

Laatste nieuws