Opening Dementheek in Zonnekamp

Opening Dementheek in Zonnekamp

donderdag 12 september 2019

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, opent de Dementheek in Zonnekamp. Wethouder Trijn Jongman verricht de feestelijke officiële opening om 13.00 uur.

De Dementheek houdt een open huis van 13:00 tot 16:00 uur. Het thema dit jaar van Wereld Alzheimer Dag is 'bewegen'. Daar sluit Steenwijkerland bij aan door om 14.00 uur en 15.00 uur samen letterlijk in beweging te komen, waarbij iedereen die aanwezig is, van harte wordt uitgenodigd om mee te doen!

Voor iedereen

Corda Kampen en Bianca Smit zijn vaste medewerkers van de Dementheek: ‘Sinds kort hebben vlak voorbij de hoofdingang een mooie ruimte beschikbaar gekregen waar twee dagen in week de Dementheek geopend is, iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. De Dementheek is er voor iedereen met vragen over kwetsbare ouderen, geheugenproblemen en langer thuis blijven wonen. Ook is er informatie over activiteiten in Zonnekamp, Nijenstede en in de wijk, er is een uitleenservice van (spel)materiaal en boeken over geheugenproblemen en vormen van dementie.’

Tijd voor een praatje

‘Er is tijd voor een praatje, een kopje koffie, kortom een punt in de wijk Clingenborgh waar zorg en welzijn samen komen. In Steenwijkerland is veel aandacht voor een Dementievriendelijke gemeente, door goede samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties, de casemanagers dementie, de belangenbehartigers van Alzheimer Nederland en welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop. Zo kunnen we veel betekenen in hulp en informatievoorziening.’

Buurtkamer

Ook wordt binnenkort buurtkamer 'De Symfonie' geopend. Dit is een trefpunt in Zonnekamp voor mensen uit de buurt. Deze dag kunt u alvast even binnen kijken. Vanaf oktober is de buurtkamer iedere woensdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Op de foto vlnr: Paula Bierma (belangenbehartiger Alzheimer Nederland, Bianca Smit en Corda Kampen in de nieuwe Dementheek.

Laatste nieuws