Specialistische zorg voor dementie op jonge leeftijd

Specialistische zorg voor dementie op jonge leeftijd

vrijdag 29 maart 2019

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft.

Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering. Zorggroep Noorderboog biedt ondersteuning, zorg en behandeling specifiek voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Vaak zijn de symptomen van dementie op jonge leeftijd atypisch en ontbreekt een meer herkenbare uiting zoals geheugenverlies. Daardoor duurt het stellen van een diagnose vaak lang en dat kan leiden tot frustratie. Daarnaast zitten deze mensen in een andere levensfase.

Lees hier wat Zorggroep Noorderboog kan betekenen voor jonge mensen met een vorm van dementie.

Artikel Trouw over dementie op jonge leeftijd

Laatste nieuws