Spraak positief beïnvloeden met hulp van muziek

donderdag 12 september 2019

Nelleke Loseman, logopedist/afasietherapeut en collega Djemida Tönjes, neurologisch muziektherapeut, werken samen bij de behandeling van mensen met afasie. Afasie is een taalstoornis op het gebied van spreken, taalbegrip, lezen en schrijven bij niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of door de gevolgen van  dementie.

Nelleke: “Door afasie kan iemand geïsoleerd raken omdat spreken erg moeizaam verloopt. Sommige mensen kunnen niet meer spreken of schamen zich als ze spreken, omdat ze veelvuldig andere woorden zeggen dan ze bedoelen. Door afasie kan iemand zijn eigen identiteit kwijtraken”. Djemida: “Muziek, en dan met name melodie en ritme, kan het spreken ondersteunen en stimuleren. Als mensen ineens kunnen zeggen wat ze willen zeggen, is dat enerzijds emotioneel, anderzijds geeft het zelfvertrouwen.  Met muzikale ondersteuning gaat het gemakkelijker”. “We inventariseren bij mensen met ernstige afasie eerst wat iemand wil zeggen, en kijken of dat lukt met muzikale ondersteuning”, vervolgt Nelleke. “Als dit lukt, proberen we het uit te breiden”.

Combinatie van behandeling

SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is een behandeling waarin logopedie en muziektherapie worden gecombineerd. Een logopedist en een muziektherapeut oefenen op hetzelfde moment met een patiënt. Beide therapeuten maken allereerst kennis met patiënt en naasten. Op basis van gesprek en onderzoek komt er een behandelplan op maat, voor  individuele behandeling. Voorafgaand aan iedere  behandeling stemmen de logopedist en muziektherapeut de behandeling op elkaar af: de logopedist selecteert de oefeningen en de muziektherapeut zoekt de muziek daarbij.

Koor

Algemene principes van SMTA kunnen ook in groepsverband worden gebruikt, zoals in een afasiekoor. “Plannen voor een afasiekoor zijn al concreet, we willen het afasiekoor eind 2019/begin 2020 starten. Het deelnemen aan een afasiekoor is leuk. Het geeft kracht door samen te zingen, het helpt bij de verwerking en mensen stimuleren elkaar. Daarnaast wisselen mensen ervaringen uit, het heeft ook de functie van lotgenotencontact. Kortom, we bundelen de krachten, ook met andere collega’s, met mooie resultaten voor mensen met afasie”, besluit Nelleke.

Meer informatie?

Heeft u vragen over SMTA of het Afasiekoor, of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Nelleke Loseman, telefoonnummer (0522) 498 498.

Djemida (links) en Nelleke samen aan het werk
Djemida (links) en Nelleke samen aan het werk

Laatste nieuws