Symposium ’Omgaan met de ziekte van Parkinson op de werkvloer’

dinsdag 01 oktober 2019

Op dinsdag 1 oktober bezochten ongeveer 80 zorgmedewerkers het symposium ‘Omgaan met de ziekte van Parkinson op de werkvloer’.  Disciplines gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson vanuit Zorggroep Noorderboog en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) hadden namens het Regionaal Parkinson Centrum (RPC) de organisatie op zich genomen. De deelnemers zijn allemaal werkzaam in de thuiszorg of woonzorgcentra binnen de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld, Staphorst of Meppel en zij verplegen, verzorgen en begeleiden cliënten met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme.

Dit symposium had als doel om de zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. “Zorgmedewerkers hebben vaak onvoldoende kennis over het ziektebeeld. Ze passen daardoor soms de verkeerde benaderingswijze toe, wat kan leiden tot frustratie bij cliënt, mantelzorg en zorgverlener”, vertelt Sandra Storck, Parkinson verpleegkundige bij ZONL. “Verpleegkundigen en verzorgenden hebben de behoefte om meer kennis en vaardigheden op te doen rondom de dagelijkse zorg en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson”’, vult Desiree Kruithof, Parkinson verpleegkundige van Noorderboog haar collega aan.

Het symposium startte met een algemeen gedeelte waarin de neuroloog, verpleegkundig specialist vanuit het Isala Diaconessen ziekenhuis uitleg gaf over het ziektebeeld en de medicatie. Daarnaast vertelde de Parkinson verpleegkundigen van Noorderboog en ZONL over de rol van de Parkinson verpleegkundige en de samenwerking binnen de keten. De psycholoog van Noorderboog sprak over de cognitieve stoornissen en de mogelijke benadering bij mensen met de ziekte van Parkinson. Vervolgens zijn de deelnemers onderverdeeld in groepen waarin ze, in vier workshops, praktische vaardigheden aangereikt kregen die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen. De workshops werden gegeven door de vakgroepen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en diëtiek van beide organisaties.

Na het volgen van deze scholing hebben de zorgmedewerkers specifieke kennis van de ziekte van Parkinson opgedaan. Ze weten nu meer waar ze op moeten letten, zodat ze noodzakelijke veranderingen kunnen signaleren en terugkoppelen aan de juiste artsen, behandelaren en Parkinson Verpleegkundige. Ook beheersen ze praktische vaardigheden om de Parkinson cliënt en/of zijn of haar naasten optimaal te kunnen verzorgen, verplegen en ondersteunen. Het uiteindelijke doel hierbij is dat de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Over het RPC

Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude en Nieuwe Land,  Isala Diaconessenziekenhuis, Revalidatie Friesland en Icare thuiszorg werken samen in het Regionaal Parkinson Centrum (RPC). Dit is een netwerk van gemotiveerde en gekwalificeerde zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson. Het Parkinson Centrum werkt samen met de kennisinstellingen ParkinsonNet en Parkinson Netwerk Noord Nederland en de Parkinsonvereniging

Laatste nieuws