Welzijn MensenWerk en Zorggroep Noorderboog bundelen krachten

Welzijn MensenWerk en Zorggroep Noorderboog bundelen krachten

maandag 15 januari 2018

Welzijn MensenWerk en Zorggroep Noorderboog werken al geruime tijd samen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen in de gemeenten Meppel en Westerveld. Dit is bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 15 januari 2018.

De samenwerking heeft als doel ouderen in Meppel en Westerveld te ondersteunen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en er gezamenlijk voor te zorgen dat ouderen een zo groot mogelijke kwaliteit van leven ervaren.

Bestuurders Erwin Duits (Zorggroep Noorderboog) en Corine Volleberg (Welzijn MensenWerk) zijn trots op deze samenwerking. Erwin Duits: “Dit is een mooie stap, maar het gaat er natuurlijk om hoe we dit samen in de praktijk verder gaan vormgeven.” Corine Volleberg: “Een mooi voorbeeld zijn de maandelijkse bijeenkomsten in de Koeberg voor mantelzorgers en mensen met dementie. Hierin ondersteunt Welzijn MensenWerk de mantelzorgers en biedt Zorggroep Noorderboog kennis van en ervaring op het gebied van dementie”.

De organisaties

Welzijn MensenWerk levert welzijnsdiensten met als doel dat bewoners zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen meedoen in de samenleving en zich actief inzetten in hun omgeving, zodat er sociale samenhang ontstaat. Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg aan veelal oudere mensen met lichamelijke beperkingen of geestelijke achteruitgang, zoals vormen van dementie.

Laatste nieuws