Zonnekamp wordt onderdeel van de wijk

Zonnekamp wordt onderdeel van de wijk

woensdag 29 augustus 2018

Zorggroep Noorderboog is bezig met planvorming voor herhuisvesting van Zonnekamp. Het doel is een toekomstbestendig gebouw, dat voldoet aan de wensen van deze tijd wat betreft wonen, zorg en welzijn.

Bent u wel eens binnen geweest in het verpleeghuisdeel van de Zonnekamp? Wat is u toen opgevallen? Sommige mensen vinden het verpleeghuis te besloten. Wat zou u graag

willen verbeteren? Hoe kan Zonnekamp onderdeel worden van de wijk? Hoe kunnen de mensen in de wijk gebruik maken van de mogelijkheden en faciliteiten van Zonnekamp? Op weg naar een levendige wijk, waar niemand buiten de boot valt. Waar mensen zich samen verantwoordelijk voelen.

Meedoen

Zonnekamp organiseert bijeenkomsten voor medewerkers en (buurt)bewoners om mee te denken en mee te praten over de richting van de herontwikkeling van Zonnekamp, met het concept van inclusief wonen als basis. Er zijn geen voorwaarden vooraf. Voorop staat het denken in mogelijkheden. Zonnekamp wil, samen met de buurtbewoners en de gemeente, kijken hoe het onderdeel kan zijn van de wijk en hoe er kan worden samengewerkt.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten voor de (buurt)bewoners zijn op dinsdag 10 en vrijdag 14 september, van 16.00 tot 17.30 uur in Zonnekamp. Er is informatie, en er is vooral gelegenheid om zelf ideeën en wensen in te brengen. Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan per mail, secretariaat@noorderboog.nl, of per telefoon, (0522) 498 498. Graag aangeven om welke bijeenkomst het gaat.

Laatste nieuws