Zorggroep Noorderboog blijft op Unica vertrouwen voor onderhoud en beheer

maandag 03 juni 2019

Zorggroep Noorderboog blijft nog zeker vijf jaar gebruik maken van de diensten van Unica Building Services. De technisch dienstverlener breidt de onderhoudstaken uit naar zeventien verpleeghuizen en woonzorgcentra van de zorgaanbieder in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel, die medio 2017 in de huidige hoedanigheid ontstond uit een fusie tussen Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe.

De historie met Zorggroep Noorderboog voert terug naar 2013, toen Unica begon met diverse onderhoudstaken voor de Zorgcombinatie Noorderboog en voor het Diaconessenhuis in Meppel. Bij de fusie ging de laatstgenoemde instelling over naar de Isala Klinieken en fuseerde de Noorderboog met De Stouwe tot de huidige Zorggroep Noorderboog. De onderhoudstaken die Unica Building Services uitvoerde voor de locaties die het in beheer had, zijn na de fusie gewoon doorgezet.

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst

In 2018 gingen Zorggroep Noorderboog en Unica met elkaar in gesprek om ook voor de nieuwe locaties van de fusieorganisatie het technisch beheer en onderhoud te verzorgen. Adviesbureau Quadrance, gespecialiseerd in gebouwzorg voor onder meer zorginstellingen, bepaalde samen met Zorggroep Noorderboog de scope voor het onderhoud en de instandhouding van de diverse gebouwen. Dat resulteerde in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst, waarin Unica Building Services de komende vijf jaar het beheer en onderhoud blijft verzorgen voor alle locaties van de zorggroep. Ook de legionellapreventie en het onderhoud van de brandmeldinstallaties neemt Unica voor zijn rekening.

Ivo Olde Meule, vestigingsdirecteur van Unica Building Services Zwolle: “Het zorglandschap is volop in beweging, wat bijvoorbeeld resulteert in fusies zoals Zorggroep Noorderboog in 2017 heeft ondergaan. Het is onze kracht om juist in tijden van verandering klanten te blijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat de beheer- en onderhoudstaken gewoon doorlopen. Het is fijn om te zien dat die aanpak nu geresulteerd heeft in uitbreiding en verlenging van onze samenwerking met Zorggroep Noorderboog.”

Jan Bijl, Manager Bouw bij Zorggroep Noorderboog, is eveneens blij met de verlengde samenwerking: “Voor onze gebouwen is het belangrijk een betrouwbare en ervaren partner te hebben voor de technische dienstverlening met 24-uurs service en een klantgerichte instelling. Met de kennis van Unica zijn de gebouwen en installaties in kaart gebracht en met hulp van Quadrance is een marktconforme overeenkomst tot stand gekomen.”

Ivo Olde Meule (Unica) en Erwin Duits (Zorggroep Noorderboog) ondertekenen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
Ivo Olde Meule (Unica) en Erwin Duits (Zorggroep Noorderboog) ondertekenen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst

Laatste nieuws