Privacy

In uw zorgdossier nemen wij alle gegevens van u op, die van belang zijn voor de verlening van zorg en/of het verblijf in één van onze locaties. In uw medisch dossier worden al uw medische gegevens bewaard. De bescherming van uw persoonsgegevens zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en in de algemene voorwaarden in uw zorgovereenkomst geregeld.

Uw zorgdossier is heel belangrijk voor het verlenen van goede zorg. Tijdens uw verblijf bij Zorggroep Noorderboog noteren alle zorgverleners gegevens over uw zorg en welzijn in uw cliëntendossier. Zo zien zij altijd al uw gegevens en kunnen zij u daardoor de juiste zorg geven. U mag zelf ook in uw dossier kijken of een deel laten kopiëren. Zorggroep Noorderboog bewaart uw gegevens 15 jaar. U mag gegevens in uw dossier laten aanpassen als ze niet kloppen, u mag ze laten vernietigen, aanvullen of afschermen voor bepaalde personen.

Uw cliëntdossier inzien

U mag uw cliëntendossier inzien. U kunt dat vragen aan de arts die u behandelt. U kunt het ook schriftelijk of per e-mail vragen aan de privacyfunctionaris, via onderstaande formulieren. Ook kunt u een kopie krijgen van uw eigen dossier of een gedeelte daarvan. U ontvangt alleen de gegevens afkomstig van Zorggroep Noorderboog en geen gegevens van andere zorg verlenende instanties.

Uw cliëntdossier aanvullen of verbeteren

U mag uw cliëntendossier aanvullen als u afwijkende of aanvullende zienswijzen heeft. Of als een andere hulpverlener dat heeft, bijvoorbeeld bij een second opinion. Ook feitelijke onjuistheden kunt u corrigeren, bijvoorbeeld foute adresgegevens.

Verwijdering van gegevens uit uw cliëntendossier

U mag onjuiste of niet ter zake doende gegevens uit uw cliëntendossier laten verwijderen. Ook mag u de brieven of formulieren laten vernietigen die de zorginstelling bewaart. Op dit recht is een aantal uitzonderingen. Deze staan beschreven in de privacyverklaring. De volledige privacyverklaring en beschikbare aanvraagformulieren zijn hieronder te vinden.

Vragen?

Heeft u vragen over inzage in uw dossier, dan kunt u daarvoor de privacyfunctionaris per mail bereiken via privacy@noorderboog.nl.

Dat kan ook per post:

Zorggroep Noorderboog
Afdeling IKP
T.a.v. de Privacyfunctionaris (ISO)
Postbus 508
7940 AM Meppel