Regiocampus

Regiocampus

Regiocampus (voorheen Zorgcampus Noorderboog) is sinds 18 november 2013 officieel een feit. Zorggroep Noorderboog is lid van de coöperatie van de Regiocampus.

De Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag.

Samen sterk in leren, werken en innoveren

Daarnaast is de Regiocampus dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen​ uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Ontwikkeling en innovatie

De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil de Regiocampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Samenwerking

De Regiocampus is een coöperatie waarin de leden Zorggroep Noorderboog, Isala Diaconessenhuis en de onderwijspartners Deltion College, Christelijke Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa en Drenthe college hun krachten bundelen. De coöperatie werkt ook samen met de gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, RSG Stad & Esch, De ZorgZaak en de Rabobank. Naast de eerste zes partijen, is het voor ieder ander bedrijf, onderwijs- en onderzoeksinstelling mogelijk om deel te nemen in de coöperatie.