Werken bij Noorderboog

Werken bij Noorderboog

Onze medewerkers en vrijwilligers bepalen samen de kracht en de kwaliteit van onze organisatie. Samen met jouw collega’s bekijk je hoe je het beste tegemoet kunt komen aan de wensen en behoeftes van de cliënt. In samenspraak met de cliënt, familie /mantelzorgers en vrijwilligers komen jullie tot afspraken en acties die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de cliënt.

Zorggroep Noorderboog is in staat om 'vrijheid in zorg' aan haar cliënten te bieden dankzij een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.  De wensen van onze cliënten zijn richtinggevend voor ons handelen. Wij streven daarbij naar een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor zowel cliënten, medewerkers als vrijwilligers.

Jouw ontwikkeling

Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de ouderenzorg besteed Zorggroep Noorderboog veel aandacht aan ontwikkeling en professionalisering van haar medewerkers. Leren van en met elkaar is een van de belangrijke pijlers. We zoeken samen naar de mogelijkheden om jou sterk te maken voor je werk.

 

Vitaliteit en inzetbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat je zelf tijdig aangeeft wat jij nodig hebt van ons om vitaal (zowel lichamelijk als geestelijk) je werk te kunnen doen. Uiteraard besteden we veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden, tiltechnieken en goede hulpmiddelen op de werkvloer. Daarnaast bieden wij in ons pakket secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijkheden voor kortingen op bijvoorbeeld sportscholen en de aanschaf van een fiets. Naast je lichamelijke vitaliteit is je geestelijke vitaliteit voor ons net zo belangrijk. Het bieden van voldoende uitdaging in je werk, regelmogelijkheid om werk en privé zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten in overleg met je collega’s, goede scholingsmogelijkheden om je vak goed uit te kunnen oefenen, et cetera.

Scholing en uitdaging

Daarom investeren wij in onze medewerkers en ondersteunen wij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zetten ons in voor een stimulerend werkklimaat, waarin iedere medewerker wordt uitgedaagd om doorlopend aan verbeteringen te werken in het belang van optimale dienstverlening aan onze cliënt.

Trots

Wij vinden het belangrijk een werkomgeving te bieden waar medewerkers en vrijwilligers trots op zijn. We doen dat onder meer door volop aandacht te geven aan belangrijke waarden als: samenwerken, open communiceren, verantwoordelijkheden daar leggen waar ze het best tot hun recht komen, vertrouwen geven en vertrouwen vragen, mensen serieus nemen en in hun waarde laten en elkaar durven aanspreken op gemaakte afspraken.

Diversiteit

Zorggroep Noorderboog kent diverse vormen van zorg/dienstverlening. In de specialistische zorg wonen onze cliënten in een meer kleinschalige setting. Met een kleiner team met zo veel mogelijk vaste gezichten draag je zorg voor het goed verlopen van de dag van de cliënten (samen koken, activiteiten doen et cetera). We kennen Wonen en wijkzorg, locaties waar cliënten redelijk zelfstandig kunnen wonen en zorg en ondersteuning krijgen waar dit noodzakelijk en wenselijk is. In de specialistisch revalidatiezorg ondersteunen we cliënten in het herstelproces om weer terug te kunnen keren naar een thuissituatie. In het Expertise Centrum Noorderboog zijn de ondersteunende behandel functies onderbracht zoals fysio- en ergotherapeuten, maatschappelijk werk, specialisten ouderengeneeskunde et cetera.

Kortom: Noorderboog biedt een breed aanbod aan mogelijkheden om jouw vak uit te kunnen oefenen in een setting die jou het meeste aanspreekt.

Referenties en VOG

Het vragen van referenties en een Verklaring van gedrag (VOG) is een vast onderdeel van onze sollicitatieprocedure. De kosten van een VOG zijn voor rekening van Noorderboog.