Leden Cliënten medezeggenschap Raad

Per 02 januari 2019

Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg? Bent u positief kritisch, heeft u hart voor de zorg, tijd en energie?

Dan zijn we op zoek naar u! De Cliënten Medezeggenschap Raad (CMR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Wat gaat goed? Wat kan beter? en adviseert daarover het management.

Wat bieden we?

U maakt deel uit van een enthousiaste groep mensen die meedenkt over het reilen en zeilen bij Zorggroep Noorderboog. Er is professionele ondersteuning van de ambtelijk secretaris. Daarnaast is het mogelijk om uzelf te scholen op het gebied van medezeggenschap. De functie is onbetaald, gemaakte kosten vergoeden we.

Wat vragen we van u?

  • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, en voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen
  • U bent in staat beleidsstukken te lezen en een visie te vormen, vanuit het belang van cliënten
  • U bent integer en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie
  • U kunt luisteren, komt goed uit uw woorden en bent een ‘teamplayer’
  • U heeft ongeveer 10 uur per maand beschikbaar
  • U bent bereid scholing te volgen
  • U bent bereid actief betrokken te worden bij de cliëntenparticipatie behartiging in een van de Noorderbooglocaties
  • U woont in de regio Zuidwest Drenthe of Noordwest Overijssel, bij voorkeur in Westerveld, Steenwijkerland, Meppel of De Wolden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter van de CMR, mevrouw J. Brug-van Erkelens, (06) 3317 6396 of met mevrouw C.A. van Schie-Houwaard, ambtelijk secretaris, (06) 2242 2613.

Solliciteren

U kunt uw motivatiebrief met CV voor 25 november 2018 sturen naar Zorggroep Noorderboog, t.a.v. C.A. van Schie-Houwaard, ambtelijk secretaris Cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Werkhorst 36, 7944 AV Meppel of c.vanschie@noorderboog.nl.

De CMR

De CMR levert vanuit het perspectief van de cliënt een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg binnen Zorggroep Noorderboog. De verbinding met de Cliënten Participatie Groepen (CPG’s)  op de locaties is daarbij van essentieel belang. De CMR heeft structureel overleg met de Raad van Bestuur en adviseert (gevraagd en ongevraagd) op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling over alle onderwerpen die voor cliënten van Zorggroep Noorderboog van belang zijn.