Specialist ouderengeneeskunde

28 tot 36 uur, onbepaalde tijd · Per direct

Zorggroep Noorderboog is een nieuwe fusieorganisatie met verschillende locaties in de regio Meppel/Steenwijk/Diever. Wij zijn een innovatieve zorgorganisatie die veel investeert in ketenzorg en die het werkterrein wil uitbreiden/verstevigen in de eerstelijn, anderhalve lijn en richting het plaatselijke ziekenhuis (Isala Diaconessenhuis). Er is een geheugenpoli in Meppel en binnenkort starten wij een geheugencentrum in samenwerking met  het Diaconessenhuis te Meppel. Mogelijkheden voor de anderhalve lijn zorg binnen huisartsenpraktijken zijn in ontwikkeling.

Visie op medische zorg

Recent is een visie op de medische zorg ontwikkeld, waarin benadrukt wordt de professionele autonomie van de Specialist Ouderengeneeskunde met het medisch leiderschap als essentieel onderdeel hiervan. De SO moet ruimte en gelegenheid krijgen zijn/haar expertise specifieker, efficiënter en effectiever in te zetten. Er zijn twee onderdelen die binnenkort gestart worden;

 • Taakherschikking met substitutie van een deel van de taken (enkelvoudige, niet complexe medische zorg van algemene aard) naar de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant en de afstemming ervan. De specialistische, samengestelde, complexe, multidisciplinaire medische problematiek blijft hierbij voorbehouden aan de SO. Uiteindelijk moet dit een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de medische zorg. Hiervoor is nodig  een  bezinning op de kerntaken/verantwoordelijkheden van de Specialist Ouderengeneeskunde. Naast de al aanwezige VS worden er op dit moment twee VS/PA geworven om deze visie gestalte te geven.
 • Outsourcen van de Avond-Nacht –Weekenddiensten. ANW diensten vormen een grote belasting voor de SO, zeker als deze uitgevoerd worden naast de dagelijkse taken.

De SO krijgt door deze maatregelen de gelegenheid én de mogelijkheid zijn/haar expertise optimaal transmuraal in te zetten daar waar nodig is.

De vakgroep

De vakgroep specialisten ouderengeneeskunde bestaat uit 7 Specialisten ouderengeneeskunde, 2 basisartsen, 2 SO-in opleiding, 1 huisarts in opleiding en 1 verpleegkundig specialist. De vakgroep maakt deel uit van het Expertisecentrum Noorderboog (ECN), de behandeldienst van de Zorggroep Noorderboog. Het expertisecentrum is volop in ontwikkeling en werkt doelgroepgericht binnen de ouderenzorg in de verschillende zorglocaties van de zorggroep, in het ziekenhuis (Diaconessenhuis te Meppel) en in de eerste lijn. In een huisartsencentrum in Meppel hebben wij behandelruimte tot onze beschikking. Binnen de Zorggroep zijn twee opleidingsplaatsen voor Specialisten Ouderengeneeskunde en verzorgen wij een deel van de huisartsenopleiding.

Funcite inhoud

 • Medische taken, het verrichten van geriatrisch onderzoek, behandeling, preventie en begeleiding bij (kwetsbare) ouderen en hun naasten met psychogeriatrische, somatische, gerontopsychiatrische problematiek. Het betreft cliënten zowel intramuraal als extramuraal, eerstelijns, tweedelijns, geheugenpoli;
 • Zorgdiagnostiek, zorgprognostiek en zorgmanagement;
 • Verantwoordelijk voor de inhoud, de uitvoering en de regie van het zorgplan in een multidisciplinair team en draait mee in de bereikbaarheidsdiensten;
 • Binnen de organisatie wordt er van de Specialist Ouderengeneeskunde verwacht dat hij/zij binnen de zorgdivisie(s) beleid adviserende/ondersteunende taken op zich neemt, ondernemend is en participeert in zorg innovatieve activiteiten. Dit heeft als doel om mede gestalte te geven aan het beleid van de instelling op diverse terreinen;
 • Wetenschappelijke belangstelling is een pré en zal worden gefaciliteerd;
 • Deelnemen aan visie en kwaliteitsontwikkeling via projectgroepen;
 • Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van Specialisten Ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist in een prettige en informele werksfeer

Functie eisen

 • Een voltooide opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (vereist);
 • Enthousiasme en flexibiliteit;
 • Sociaal en communicatief, gerichtheid op samenwerking; 
 • Beschikt over “organisatiesensitiviteit” en enige beleidsmatige kennis;
 • Ondernemend met liefst enige ervaring in zorginnovatie;
 • Wetenschappelijke belangstelling;
 • Bereikbaarheidsdiensten verrichten echter dat zal op korte termijn vrijwillig zijn bij outsourcing ANW-diensten.

Wij bieden

Wij bieden een ambitieuze, dynamische werkomgeving en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, door het volgen van opleidingen en bijscholing. En goede secundaire arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen. De functie wordt gehonoreerd volgens FWG 75 van de cao VVT. De overige arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Noorderboog zijn op de functie volledig van toepassing.

Meer informatie en solliciteren

Als u meer informatie over deze vacature wilt, kunt u contact opnemen met Ronald Bettenbroek, Specialist Ouderengeneeskunde/medisch manager of met Herman Meerholz, Manager Expertisecentrum Noorderboog. Beiden zijn te bereiken op telefoonnummer (0522) 20 80 00. Uw sollicitatie kunt u richten aan  Herman Meerholz.
Er is geen uiterste reactie termijn. De advertentie wordt verwijderd op het moment dat de vacature vervuld is.