Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant

24-36 uur per week, contract voor onbepaalde tijd · Per direct

Voor goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondsheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Het doel van ouderengeneeskunde is het behouden of bereiken van het voor de betrokken patiënt optimale niveau van functionele zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn zowel diagnostiek en behandeling als zorg noodzakelijk en beschikbaar.

Wij zijn een innovatieve zorgorganisatie die veel investeert in ketenzorg en die het werkterrein wil uitbreiden/verstevigen in de eerste lijn, anderhalve lijn en richting het plaatselijke ziekenhuis (Isala Diaconessenhuis). Wij maken deel uit van de Regiocampus, een kennisnetwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel en hebben plannen deel te nemen aan het Universitair Netwerk Ouderen van het UMCG.

 

Door zowel interne als externe veranderingen hebben wij een nieuwe visie op de medische zorg ontwikkeld, die gericht is op taakherschikking binnen de medische zorg.  Het gaat met name om een bezinning op de kerntaken van de Specialist Ouderengeneeskunde en de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant, en de afstemming ervan.

Voor de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant zien wij een taak in de enkelvoudige geprotocolleerde medische zorg waarbij altijd een Specialist Ouderengeneeskunde in de rol van hoofdbehandelaar fungeert. In deze situatie blijft de zware complexe multidisciplinaire problematiek voorbehouden aan de SO. Concreet zien wij een Verpleegkundig Specialist vooral medische zorg verrichten binnen de langdurige zorg in een zelfstandige verantwoordelijkheid als medebehandelaar.

Wij hebben sinds enige tijd een Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant in dienst en zien een uitbreiding van de formatie Verpleegkundige Specialisten/ Physician Assistants als een absolute meerwaarde in de kwaliteit van de medische zorg, waarbij een goede afstemming en samenwerking met de Specialisten Ouderengeneeskunde uiteraard noodzakelijk is.

Functie

Patiënt/cliënt gericht

 • Verricht medische diagnostiek aan de hand van onderzoek en het verzamelen en interpreteren van gegevens;
 • Stelt indicaties voor medische behandelingen en voert deze uit;
 • Verwijst naar andere behandeldisciplines binnen de kaders;
 • Stelt individueel medisch beleid op met het bespreken van medisch ethische dilemma's, zoals het wel of niet behandelen, en bespreekt dit met de patiënt en medebehandelaars;
 • Geeft medewerkers van verschillende disciplines richtlijnen en/of aanwijzingen met betrekking tot medische en verpleegkundige zorgverlening en is daarbij ondersteunend en coachend;
 • Registreert en rapporteert behandelingen, medicatie, gemaakte afspraken en voortgang van de behandeling in het patiëntendossier en verricht overdrachten en correspondentie.

Algemeen

 • Vervult een brugfunctie tussen artsen en verpleegkundigen, waarbij de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant zich duidelijk positioneert en profileert op basis van zijn of haar expertise;
 • Begeleidt en coacht verpleegkundigen en verzorgenden en dient als vraagbaak voor belendende beroepsgroepen en in patiënt- of doelgroep gebonden onderzoek;
 • Past vanuit het perspectief van de patiënt medische-verpleegkundige, therapeutische, evidence-based en practice-based interventies toe. Indiceert en verricht voorbehouden handelingen, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling;
 • Kan voorbereidende taken verrichten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, te denken aan het informeren en aandragen van patiënten.

Verantwoordelijkheden

 • De Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant heeft een eigen professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van medisch handelen zoals omschreven in de wet BIG en AmvB. De Specialist Ouderengeneeskunde is hoofdbehandelaar en fungeert als supervisor en back-up voor complexe specialistische problematiek.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant;
 • Ingeschreven in het BIG register en het landelijk register Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant;
 • Ruime praktijkervaring als Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant; ervaring vanuit de ouderengeneeskunde strekt tot aanbeveling, echter kandidaten met ervaring in de huisartsengeneeskunde of ziekenhuisgeneeskunde worden ook uitgenodigd te solliciteren.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en het natrekken van referenties behoort bij de aanstellingsprocedure.

Wij bieden

Wij bieden een werkomgeving met ontplooiingsmogelijkheden, volop mogelijkheden voor het volgen van opleiding en bijscholing, prettige collega's en goede secundaire arbeidsvoorwaarden overeenkomstig met de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. De functie is ingedeeld in FWG 60 en is voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Gezien ter Veen, verpleegkundig specialist, (06) 8344 6864 of met Ronald Bettenbroek, Specialist Ouderengeneeskunde, (0522) 23 40 59.

Sollicitatie

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en c.v. kunt u richten aan h.meerholz@noorderboog.nl. Er is geen uiterste reactie termijn. De advertentie wordt verwijderd op het moment dat de vacature vervuld is.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.