Wachttijden

Wachttijden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het aantal wachtenden per locatie en de gemiddelde wachtduur per locatie.

Aantal wachtenden per locatie per 1 juli 2017

Locaties Woonzorgcentrum Verpleeghuis psychogeriatrie Verpleeghuis somatiek
De Menning      
De Schiphorst      
Jan Thijs Seinenhof     1
Nijenstede 1 1  
Reggersoord      
Zonnekamp   3  
De Woonark      

Gemiddelde wachttijden per locatie per 2e kwartaal 2017

De Woonark Gemiddelde wachttijd in dagen
Dagverzorging 0
Intramuraal verzorgingshuis 0
Thuiszorg 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Volledig pakket thuis 0
Zonnekamp Gemiddelde wachttijd in dagen
Dagbehandeling PG 0
Dagbehandeling Somatiek 0
Intramuraal PG verpleeghuis 0
Intramuraal Somatiek verpleeghuis 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Nijenstede Gemiddelde wachttijd in dagen
Dagverzorging 0
Intramuraal verzorgingshuis 30
Thuiszorg 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Volledig pakket thuis 0
De Schiphorst Gemiddelde wachttijd in dagen
Dagbehandeling PG 0
Intramuraal PG verpleeghuis 8
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
De Menning Gemiddelde wachttijd in dagen
Intramuraal verzorgingshuis 0
Thuiszorg 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Volledig pakket thuis 0
Reggersoord Gemiddelde wachttijd in dagen
Dagbehandeling somatiek 7
Intramuraal Somatiek verpleeghuis 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Dagverzorging 0
Jan Thijs Seinenhof Gemiddelde wachttijd in dagen
Intramuraal PG verpleeghuis 0
Intramuraal Somatiek verpleeghuis 0
Overig (KDO-vzh, logeer, crisis, partner) 0
Volledig pakket thuis 0