Intakegesprek

Als u op uw indicatieaanvraag bij het CIZ hebt aangegeven dat Zorgcombinatie Noorderboog uw zorg gaat leveren, neemt een van onze zorgbemiddelaars contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek verzamelen we uw persoonlijke en medische gegevens. U ontvangt uiteraard ook informatie over onze zorgverlening en over Zorgcombinatie Noorderboog.

Identiteitsbewijs

De zorgbemiddelaar vraagt u om een geldig identiteitsbewijs te laten zien en een kopie daarvan af te geven. De kopie wordt op echtheid gecontroleerd en vervolgens in uw dossier bewaard. De identificatie is per wet geregeld: in ziekenhuizen, poliklinieken en zorginstellingen geldt sinds 2006 de identificatieplicht.

Uw contactpersoon

Tijdens het intakegesprek vragen we wie uit uw omgeving als uw contactpersoon kan worden geregistreerd in uw zorgdossier. Dit kan een familielid zijn of iemand anders uit uw directe omgeving. Voor informatie-uitwisseling of vragen over de zorg kunnen wij uw contactpersoon benaderen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Uw vertegenwoordiger

Mocht er een moment komen dat u niet meer in staat bent om uw belangen zelf te behartigen, dan kan een vertegenwoordiger worden benoemd. Deze persoon treedt namens u op en neemt uw zaken waar. Het kan ook nodig zijn dat een mentor, bewindvoerder of curator uw belangen gaat behartigen.

  • Mentor
    Een mentor regelt persoonlijke zaken als zorg en wonen. Een mentor voert niet het financiële of zakelijke beheer. Dat doet de bewindvoerder. 
  • Bewindvoerder
    Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het gehele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan. 
  • Curator
    Een curator regelt niet alleen de financiële, maar ook de persoonlijke zaken van een volwassene die dat zelf niet kan. Een curator kan worden aangevraagd bij de Rechtbank in Assen.