Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Leren leven met lichamelijke of geestelijke ongemakken en de wereld en de kring om u heen steeds kleiner zien worden. Dat zijn aspecten van het leven die niet meevallen. Het kan betekenen dat er een nieuw thuis moet worden gezocht.

Verhuizen naar een verzorgingshuis of opgenomen worden in een verpleeghuis is voor iedereen  een moeilijke levensfase. Dan kan er behoefte zijn aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Zij kunnen een luisterend oor of een handreiking bieden.

Voor iedereen

De geestelijk verzorger:

  • voert gesprekken met iedereen die, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, zijnhart wil luchten.
  • geeft aandacht aan mensen die zich niet (meer) goed kunnen verwoorden.
  • verzorgt gesprekskringen, waarbij het kan gaan over alles wat in het leven belangrijk is.
  • houdt huisdiensten met een korte overdenking en herkenbare liederen.
  • gaat voor in en organiseert kerkdiensten in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorgcombinatie Noorderboog.

Leddy Karelse is werkzaam in Reggersoord, De Schiphorst en Jan Thijs Seinenhof. Hij is te bereiken op telefoonnummer (06)1300 3786.