Huisarts

Als u thuis of in één van onze woonzorgcentra woont, blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor uw medische zorg.

Uw medische gegevens, de wensen en afspraken over behandelingen en medicijngebruik zijn zaken die u met uw eigen huisarts blijft bespreken. De uitvoering hiervan, zoals de verstrekking van medicijnen, ligt vaak in handen van onze medewerkers. Wij hechten dan ook veel waarde aan afstemming met u en uw huisarts.