Persoonlijk begeleider

Bij de start van de zorg krijgt u een persoonlijk begeleider (PB’er) toegewezen. Uw PB’er is verantwoordelijk voor de continuïteit van de totale zorg aan u.

Uw persoonlijk begeleider bespreekt alle zorgvragen met u en/of uw vertegenwoordiger. Afhankelijk van uw indicatie hebt u op vooraf vastgestelde momenten overleg met de PB’er, specialist ouderengeneeskunde en/of andere behandelaars. Tijdens dit overleg wordt uw zorg en uw behandeling besproken, geëvalueerd en afgesproken. U of uw vertegenwoordiger verleent goedkeuring aan de afspraken die worden gemaakt.