Zorgbemiddelaar

Als u via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie heeft gekregen en het CIZ u bij Zorgcombinatie Noorderboog heeft aangemeld, dan neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op.  Zo mogelijk bezoekt hij u thuis. Als u in het ziekenhuis verblijft, zoekt hij u daar op. De zorgbemiddelaar bespreekt met u welke zorg we u kunnen bieden. Hij zorgt ervoor dat alle informatie van de cliënt naar de afdeling gaat.

Voor cliënten die in het ziekenhuis verblijven en revalidatie nodig hebben, is geen indicatie van het CIZ nodig. Bij revalidatiecliënten beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde de zorgvraag van de cliënt.

Wachtlijst

Als u aangemeld bent, komt u op de wachtlijst te staan. Tijdens de wachtperiode is de zorgbemiddelaar uw aanspreekpunt. Bij het Zorgkantoor kan overbruggingszorg worden aangevraagd dat past binnen het afgegeven zorgprofiel. Ook met andere vragen kunt u of kan uw familie bij de zorgbemiddelaar terecht.

Nieuwe indicatie

Als u al bij Zorggroep Noorderboog woont, zorgt de zorgbemiddelaar er samen met uw persoonlijk begeleider of de teamleider voor dat u een goede indicatie heeft die past bij uw zorgbehoefte. Zo nodig vraagt hij een nieuwe indicatie aan. 

Na revalidatie

Als u na een revalidatieperiode naar huis mag en u heeft thuis nog hulp nodig, dan regelt de zorgbemiddelaar dit.