Zorg met verblijf

Zorg met verblijf wil zeggen dat u ergens woont waar de zorg beschikbaar is, bijvoorbeeld in een verpleeghuis.