Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor cliënten die continu zorg nodig hebben, variërend van persoonlijke verzorging tot en met een medische behandeling. Het kan zijn dat u een beperking hebt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Deze beperkingen kunnen lichamelijk (somatisch) van aard zijn, maar het kan ook gaan om geestelijke achteruitgang (psychogeriatrisch, bijvoorbeeld dementie).

Tijdelijke opname

Hebt u een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of een orthopedische operatie, dan bent u na uw revalidatie vaak weer in staat om terug te keren naar uw eigen woonomgeving. In dat geval is er sprake van een tijdelijke of kortdurende opname. De behandeling in het verpleeghuis is gericht op het overwinnen van uw beperking en het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Aansluitend daarop biedt het bezoeken van de dagbehandeling voor enkele dagen per week vaak een prima oplossing. Daardoor kunt u, eventueel met hulp van de thuiszorg, thuis weer zelfstandig verder gaan.

Definitieve opname

Is uw zorgvraag zo groot dat het zelfstandig thuis wonen niet meer lukt, dan spreken we van een permanent verblijf. U wordt dan definitief opgenomen in een van onze verpleeghuizen.

Visie op verpleeghuiszorg

In onze verpleeghuiszorg gaan we uit van uw beleving en uw situatie. Onze medewerkers stellen respect, integriteit, verdraagzaamheid en wederzijds begrip voorop. Ook hebben zij continu aandacht voor uw welbevinden.