Zorg zonder verblijf

Zorg zonder verblijf wil zeggen dat degene die de zorg verleent bij u thuis komt, of dat u op afspraak naar de zorgaanbieder toe gaat.

Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.