Aan- en inleunwoningen

Aan- en inleunwoningen zijn woningen die gebouwd zijn in of in de nabijheid van een verzorgingshuis en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.

Bewoners kunnen gebruik maken van de diensten van het verzorgingshuis, zoals verpleging/verzorging dichtbij en verzorging van maaltijden, terwijl ze verder zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook de activiteiten die het verzorgingshuis biedt, zijn toegankelijk voor de bewoners van de aan- en inleunwoningen.